+38 (04744) 3-23-47
Меню

Професійна діяльність викладачів

 

1.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Березовський Володимир Євгенійович

Посада

Завідувач кафедри математики і фізики, вчений секретар університету, професор

Освіта

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Спеціальність: математика; кваліфікація: математик, викладач; диплом МВ №898598 від 30 червня 1984 року.

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук.

Диплом КД №050573 від 15 січня 1992 року.

Спеціальність 01.01.04 – геометрія та топологія.

Аспірантура:

1984-1986 рр.,   Одеський     державний     університет        ім.  І.І. Мечникова.

Тема дисертаційного дослідження

Майже геодезичні відображення просторів афінного зв’язку.

Вчене звання

Професор кафедри математики і фізики.

Атестат АП №000840 від 5 березня 2019 року.

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000394-16 від 17 червня 2016 р.

Нагороди, звання

 

 

 

 

Відмінник освіти України, №67897, 2003 р.

Почесна грамота Міністерства аграрної політики України, 2004р.

Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня , №991, 2009 р.

Заслужений працівник освіти України, №3045, 2012 р.

Почесна грамота Черкаської обласної державної адміністрації, №6187, 2014 р.

Почесна грамота управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, №29-к/ос, 2018 р.

Почесна грамота Черкаської обласної ради, №81, 2019 р.

Стаж роботи

 

Загальний – 33 роки.

Науково-педагогічний – 33 роки.

Дисципліни, що викладає

«Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Види і результати професійної діяльності Березовського Володимира Євгенійовича

1

Наявність за останні п’ять

років наукових публікацій

у періодичних виданнях,

які включені до наукометричних баз,

рекомендованих МОН,

зокрема Scopus

або Web of Science Core Collection

1. Berezovskii V.E., Mikeš J., Stepanova E., Chudá H. Geodesic mappings and their generalizations. 

   J. Math. Sci. (New York) 217, no. 5, 607-623 (2016).

2. Berezovskii V.E., Hinterleitner I., Chepurna E., Mikeš J. On the concircular vector fields of spaces with affine connection.

Acta Math. Acad. Paed. Nyíregyház. 33, no. 1, 53-60 (2017). 

3. Berezovskii V.E., Chudá H., Chepurna O.Y., Mikeš J. On canonical almost geodesic mappings which preserve the Weyl projective tensor.

Russ. Math. 2017,  61, no. 6, 1–5.

4. Berezovskii V.E., Jukl M., Juklová L. Almost geodesic mappings of the fist type onto symmetric spaces.

Proc. Conf. APLIMAT 2017, Bratislava, 126-131 (2017). URL: http://www.proceedings.com/33721.html.

5. Berezovskii V.E., Cherevko Y., Chepurna O. Complex submanifolds of LCK-manifold, pseudo-Vaisman and Vaisman manifolds.

Proc. Conf. APLIMAT 2017, Bratislava, 343-352 (2017). URL: http://www.proceedings.com/33721.html

6. Berezovskii V.E., Bácsó S., Mikeš J.  Diffeomorphism of affine connected spaces which preserved Riemannian

and Ricci curvature tensors. Miskolc Math. Notes. 18, no. 1, 117-124 (2017). 

7. Berezovskii, Volodymyr; Mikeš, Josef; Peška, Patrik. Geodesic Mappings of Spaces with Affine Connection Onto Symmetric Manifolds.

Proceedings of the Eighteenth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, 99 -104,

Avangard Prima, Sofia, Bulgaria, 2017.

8. V.E. Berezovskii,  N.I. Guseva,  I. Hinterleitner, J. Mikeš,  Conformal mappings of Riemannian spaces onto Ricci symmetric spaces,

Mat. Notes 103, no. 2, 162-165 (2018).

9. V.E. Berezovskii,  I. Hinterleitner, J. Mikeš, Geodesic mappings of manifolds with affine connection onto the Ricci symmetric manifolds,

Filomat, 32:2 (2018), 379-385.

10. Y. Cherevko, V.E. Berezovskii, O. Chepurna, Conformal mappings of Riemannian manifolds preserving the generalized Einstein tensor,

Proc. Conf. APLIMAT 2018, Bratislava, 224-231 (2018).

11.  V. E. Berezovskii, L. E. Kovalev, J. Mikeš On Preservation of the Riemann Tensor With Respect to

Some Mappings of Affinely Connected Space, Russian Mathematics, 2018,  Volume 62, Issue 9, pp 1–6.

12. Berezovski, V.; Cherevko, Y.; Rýparová, L. Conformal and Geodesic Mappings onto Some Special Spaces. Mathematics 2019, 7, 664.

13.Cherevko, Y.; Berezovski, V.; Hinterleitner, I.; Smetanová, D. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds.

Mathematics 2019, 7, 658.

14.   Berezovskii V., Cherevko Ye., Nenka R., Leshchenko S. Almost geodesic mappings of the second type of spaces with affine

connection onto two-symmetric spaces //

Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019. Bratislava: Spektrum STU, 2019. P. 41-49.

15. Volodymyr Berezovski, Josef Mikes, Patrik Peska, Lenka Ryparova On canonical F-planar mappings of spaces with affine connection,

Filomat, 33:4 (2019), 1273-1278.

16. Berezovski, V.; Cherevko, Y.; Rýparová, L. Conformal and Geodesic Mappings onto Some Special Spaces. Mathematics 2019, 7, 664.

 17. Cherevko, Y.; Berezovski, V.; Hinterleitner, I.; Smetanová, D. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds.

Mathematics 2019, 7, 658.

 18. Berezovski, V.; Mikeš, J.; Rýparová, L.; Sabykanov, A.A. On Canonical Almost Geodesic Mappings of Type π2(e).

Mathematics 2020, 8, 54.

3

Наявність виданого підручника

чи навчального посібника

або монографії

1. Jozef Mikes, Elena Stepanova, Alena Vanzurova, Sandor Bacso,  Vladimir E. Berezovski et al. Differential geometry of special mappings.

Published and printed by Palasky University, Olomouc, 2015, pp. 566 (монографія).

 2. Вища математика.  Ч. 1. Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька,    С. А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 164 с.

(Гриф «Рекомендовано Вченою радою Уманського національного університету садівництва» надано 4 червня 2018 року, протокол №6).

3. Jozef Mikes, Sandor Bacso,  Vladimir E. Berezovski et al. Differential geometry of special mappings.

Published and printed by Palasky University, Olomouc, 2019, pp. 676 (монографія).

4

Наукове керівництво

(консуль-тування)

здобувача,

який одержав документ

про присудження наукового ступеня

Наукове керівництво трьома здобувачами, які отримали документ про присудження наукового ступеня:

1) Худа Гана, програма P1102 Математика, напрям: алгебра і геометрія,

диплом C.UP*022904 виданий Університетом Палацького в Оломоуці 22 червня 2010 року (Чеська Республіка);

2) Пешка Патрік, програма P1102 Математика, напрям: алгебра і геометрія,

диплом C.UP*055129 виданий Університетом Палацького в Оломоуці 13 вересня 2017 року (Чеська Республіка);

3) Черевко Євген Володимировиич, спеціальність 01.01.04 – геометрія та топологія,

захист дисертації відбувся в Інституті математики НАН України; диплом ДК 052054 від 23 квітня 2019 року.

5

Участь у міжнародних

наукових проектах,

залучення

до міжнародної експертизи,

наявність звання

«суддя міжнародної категорії»

Участь у міжнародних наукових проектах :

1. Грант IGA  Faculty of Science 2014016 Mathematical structures of the Palacky University.

2. Грант Czech-Hungarian Cooperation Project MEB 040907.

3. Проект No. LO1408, AdMas UP.

10

Організаційна робота у закладах освіти

на посадах керівника

(заступника керівника)…

Організаційна робота у закладах освіти на посаді завідувача кафедри.

13

Наявність виданих

навчально-методичних

посібників/посібників

для самостійної роботи студентів

та дистанційного навчання,

конспектів

лекцій/практикумів/методичних

вказівок/рекомендацій

загальною кількістю три найменування

1. Вища математика. Ч. 2. Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 196 с.

2. Вища математика. Ч.ІІ. Навчальний посібник для студентів факультету економіки і підприємництва //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.В. Лещенко, Т.І. Труш, І.І. Побережець – Умань:

Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2019. –– 186 с.

3. Вища математика І. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.В. Лещенко, І.І. Побережець – Умань:

Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2019. –– 156 с.

14

Керівництво студентом,

який зайняв призове місце

на І етапі Всеукраїнської

студентської олімпіади …

Слободяник Олександр Володимирович, Вихватнюк Роман Вікторович.

17

Досвід практичної роботи

за спеціальністю

не менше п’яти років

Досвід практичної роботи за спеціальністю 33 роки.

18

Наукове консультування установ,

підприємств,

організацій протягом

не менше двох років

Кафедра алгебри і геометрії Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка).

Наукове консультування проводиться з 1999 року.

2.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Побережець Іван Іванович

Посада

Доцент кафедри математики і фізики

Освіта

Уманський державний педагогічний інститут ім. Павла Тичини.

Спеціальність : «Фізика і математика»  № 589152, від 30 червня 1971 року.

 

 

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

ФМ № 015762 Інститут фізики АН УССР, 5 листопада 1981 року

Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Аспірантура:

1971–1975 рр., Інститут фізики АН УССР

Тема дисертаційного дослідження

Дослідженння інжекції дірок в кристалах антрацену

Вчене звання

доцент

ДЦ № 003261, 30 вересня 1992 року

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/000439-16 від 17.06.2016

Нагороди, звання

 

 

Стаж роботи

Загальний – 54 рік

 

Науково-педагогічний –  49 років

Дисципліни, що викладає

«Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Фізика».

Види і результати професійної діяльності доцента Побережця Івана Івановича

2

Наявність не менше п’яти наукових публікацій

у наукових виданнях,

включених до переліку

наукових фахових видань України

1.Побережець І.І. Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів методом двох параметрів

/ І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.І. Побережець //

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2019. – Вип. 94. – С. 111-118.

2. Побережець І.І. Електропровідність яблучного і виноградного соків/ І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.І. Побережець //

Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2016. – Вип. 89. – С. 229-235.

3. Побережець І.І. Визначення спирту і екстракту у винах методом двох параметрів /

І.І. Побережець, В.І. Побережець //Збірник наукових праць Уманського НУС. – Умань, ВПЦ «Візаві», 2014. – Вип. 86. – С. 122-128.

4. Литовченко О.М. Електропровідність медово-фруктових виноматеріалів та вин / Литовченко О.М., Побережець В.І., Побережець І.І. //

Наук. пр. НУХТ. – К., 2012. - № 43. – С. 72-77.

5 Литовченко О.М. Визначення вмісту спирту і загального екстракту в плодово-ягідних виноматеріалах К-методом /

Литовченко О.М., Побережець В.І., Побережець І.І. //Харчова промисловість. – 2012. - №13. – С 86-89.

3

Наявність виданого підручника чи навчального

посібника

або монографії

Вища математика.  Ч. 1. Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька,   С. А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець – Умань:

ВПЦ «Візаві», 2018. – 164 с. (Гриф «Рекомендовано Вченою радою Уманського національного університету садівництва»

надано 4 червня 2018 року, протокол №6).

13

Наявність виданих навчально-методичних

посібників/посібників

для самостійної роботи студентів

та дистанційного навчання,

конспектів лекцій/практикумів/

методичних вказівок/рекомендацій

загальною кількістю три найменування

1 Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей //

І.І.Побережець, Р.В. Ненька, І.І. Побережець. Під редакцією В.Є. Березовського. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 167 с.

2. Вища математика. Ч. 2. Навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету /

/Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 196 с.

3. Вища математика І. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки//

Укладачі: В. Є. Березовський, Р.В. Ненька, С. В. Лещенко, І.І. Побережець – Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2019. –– 156 с

4. Вища математика з основами математичної статистики. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 Агрономія //

Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.В. Лещенко, І.І. Побережець – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 153 с.

15

Організація студентської громадської

(волонтерської) діяльності,

яка має професійне спрямування

Керівництво постійно діючим науковим студентським гуртком.

17

Досвід практичної роботи за спеціальністю

не менше п’яти років:

Проведення занять з математики і фізики на підготовчому відділенні УНУС протягом семи років.

3.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Ковальов Леонід Євгенійович

Посада

Доцент кафедри математики і фізики

Освіта

Кишинівський державний університет

Спеціальність: «Фізика» ИВ № 951535, 1983 рік

 

 

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук

ФМ 041676 Кишинівський державний університет, 1990 рік

Спеціальність 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

Аспірантура:

1987–1990 рр., Кишинівський державний університет

Тема дисертаційного дослідження

Дослідження фонових домішково-дефектних станів у селеніді цинку

Вчене звання

доцент

ДЦ АР 004894, 1997 рік

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації CC00493706/000415-16 від 17.06.2016

Нагороди, звання

Відмінник освіти України

 

Стаж роботи

Загальний – 41 рік

 

Науково-педагогічний – 32 роки

Дисципліни, що викладає

«Фізика»

Види і результати професійної діяльності доцента Ковальова Леоніда Евгенійовича

1

Наявність за останні

п’ять років

наукових публікацій

у періодичних виданнях,

які включені до

наукометричних баз, рекомендованих МОН,

зокрема Scopus або

Web of Science

Core Collection

1. Belenchuk, A.V., Ilyinykh, N.I. & Kovalev, L.E.
Secondary Ion Mass Spectroscopy of Zinc Selenide Crystals with Photoconductivity Spectral Memory.
Russ. Phys. J., Vol. 59, No. 10, 1718-1720 (2017).

2. Il’inykh N.I., Kovalev L.E.
Effect of Background Fe Impurities on the IR Absorption and Dielectric Response
of High-Resistivity ZnSe Single Crystals //
Inorganic Materials, 2018, Vol. 54, No. 8, pp. 757–759.

3. Berezovskii V.E., Kovalev L.E, Mikeš J.
On Preservation of the Riemann Tensor With Respect to Some Mappings of Affinely Connected Space,
Russian Mathematics, 2018,  Volume 62, Issue 9, pp 1–6.

4. Ilinykh N.J., Kovalev L.E.
Approximation of the Dependence of the Radius of the Atomic Nucleus on Its Parameters Using
a Fuzzy Hybrid Network Model //
Physics of Particles
and Nuclei Letters, 2018, Vol. 15, No. 6, pp. 689-692.

5. Role of main activities in formation of the capital of an enterprize,their evaluation and control /
O.H. Chyrva, T.A. Demchenko,
L.E. Kovalev, S.O. Mykhailovyna //
Financial and credit activity: problems of theory and practice. – Vol 3, No 30 (2019), P. 215-224.

3

Наявність виданого
підручника чи навчального посібника
або монографії

1. Дякон В.М., Ковальов Л.Є.
Моделі і методи теорії прийняття рішень: Підручник. К.: АНФ ГРУП, 2013. – 603 с.

2. Ковальов Л.Є., Побережець І.І.
Фізика: навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей. – Умань:
ВПЦ «Візаві», 2019. – 200 с.

13

Наявність виданих
навчально-методичних посібників/посібників
для самостійної роботи

студентів та дистанційного навчання,
конспектів лекцій/практикумів

/методичних вказівок/рекомендацій
загальною кількістю три найменування

1. Миколайчук М.Н., Ковальов Л.Є., Побережець І.І.
Підготовка, проведення дос-ліджень та оформлення звіту про виконану лабораторну роботу
з фізики:
Навчальний посібник. – Умань: ВПЦ "Візаві", 2013. – 143 с.

2. Дякон В.М., Ковальов Л.Є., Миколайчук М.Н.
Основи фізики: Навчальний посібник / В.М. Дякон, Л.Є. Ковальов, М.Н. Миколайчук.
– Бровари: «АНФ ГРУП», 2014. 184 с.

3. Ковальов Л. Є., Побережець І. І.
Задачі з фізики. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи.
- Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - 80 с.

14

...керівництво постійно
діючим студентським
науковим
гуртком/проблемною групою...

Студентський науковий гурток з фізики.

17

Досвід практичної роботи
за спеціальністю
не менше п’яти років

Досвід практичної роботи за спеціальністю 32 роки.

4.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Побережець Іван Іванович

Посада

Старший викладач кафедри математики і фізики

Освіта

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.

Спеціальність : «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика» та присвоєно кваліфікацію: вчитель фізики, математики астрономії, безпеки життєдіяльності та основ інформатики. серія ЕР № 25501154, від 17 червня 2004 року.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» та присвоєно кваліфікацію: магістр педагогічної освіти, викладач математики. серія ЕР № 27974742, від 11 червня 2005 року.

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

ДК № 005231 Національний університет біоресурсів і природокористування України, від 17 лютого 2012 року.

Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи

Аспірантура:

2005–2009 рр., Національний університет харчових технологій

Тема дисертаційного дослідження

Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків

Вчене звання

 

 

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/003592-17 від 16.06.2017

Нагороди, звання

 

 

Стаж роботи

Загальний – 21 рік

 

Науково-педагогічний – 16 років

Дисципліни, що викладає

«Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Фізика».

Види і результати професійної діяльності старшого викладача Побережця Івана Івановича

1

Наявність за останні п’ять
років наукових публікацій у
періодичних виданнях, які
включені до наукометричних
баз, рекомендованих МОН,
зокрема Scopus, абоWeb of
Science Core Collection

1. Dynamics of the conductance temperature dependence for composite
based on linear polyethylene with impurity of soot and calcite. S.I.
Poberezhets, O.V. Kovalchuk, B.M. Savchenko, R. Sh. Ibrahimov, T.M.
Kovalchuk, I.I. Poberezhets. Semiconductor physics, quantum
electronics and optoelectronics, 22 (3), P. 285-292 (2019)

 

3

Наявність виданого
навчального  посібника і
монографії

 

1. Миколайчук М.Н. Підготовка, проведення досліджень та
оформлення звіту про виконану лабораторну роботу з фізики / М.Н.
Миколайчук, Л.Є. Ковальов, І.І. Побережець // Навч. посібник. –
Умань: ВПЦ «Візаві», 2013. – 143 с.

2. Ковальов Л. Є., Побережець І. І. Фізика: навчальний посібник для
студентів інженерних спеціальностей. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2019. - 200 с.

13

Наявність виданих
навчально-методичних
посібників, методичних
вказівок загальною кількістю
три найменування

1. Ковальов Л. Є., Побережець І. І. Задачі з фізики. Методичні
вказівки до виконання самостійної роботи. - Умань: ВПЦ "Візаві",
2017. - 80 с.

2. Миколайчук М.Н., Побережець І.І.Лабораторні заняття з фізики з
основами біофізики рослин.: навч. посіб. Для студентів ОКР бакалавр
напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». – Умань: ВПЦ «Візаві»,
2013. – 122 с.

3. Робочий зошит для лабораторних занять з фізики з основами
біофізики. Навчально-методичне видання для студентів ОКР
бакалавр напряму підготовки 6.090101 «Агрономія. Укладач: М.Н.
Миколайчук, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. – 139 с.

15

наявність науково-популярних
та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики
загальною кількістю
не менше п’яти публікацій

1. Побережець І.І. Електропровідність яблучного і виноградного соків / І.І. Побережець // Збірник наукових праць Уманського НУС.– 2016 р. - №89. - 229-236

2. Побережець І.І. Визначення вмісту сухих розчинних речовин у рослинних соках оптико-акустичним методом / І.І. Побережець // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2016 р.

3. Poberezhets I.I. The viscosity of fruit and berry musts wits the addition of honey // I.I. Poberezhets // Scientific works of university of food technologies – Plovdiv. – volume LXII. – 2016 – P. 240-242.

4. Ковальов Л.Є. Експрес-контроль якості в автоматизованій системі управління виробництвом рослинних соків / Л.Є. Ковальов, І.І. Побережець // Актуальні питання сучасної аграрної науки: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2016 р. /відп. Ред.. Непочатенко О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – С. 251.

5. Побережець І.І., Ковальов Л.Є. Застосування ймовірнісного
моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2016. - № 6. - С. 22-28.

6. Побережець І.І. Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів
отриманих методом двох параметрів / І.І. Побережець, В.І.
Побережець, І.І. Побережець // Збірник наукових праць Уманського
НУС. – 2019. – с. 111-118.

17

Досвід практичної роботи за
спеціальністю не менше
п'яти років

 

16 років

5.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Лещенко Світлана Валентинівна

Посада

Викладач кафедри математики і фізики

Освіта

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.           Горького, 1984 рік

Спеціальність :математика, кваліфікація і звання: вчитель математики середньої школи , диплом ИВ-І №186735 від 24 червня 1984 року.

Тема дисертаційного дослідження

Методичні підходи до організації індивідуального і групового навчання математики студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ННІ післядипломної освіти, Умань–2016,  СС 00493706/000423 – 16

Стаж роботи

Загальний – 35 роки

Педагогічний – 35 років

Дисципліни, що викладає

Вища математика

Вища та прикладна математика

Види і результати професійної діяльності викладача Лещенко Світлани Валентиновни

1

Наявність за останні

п’ять років

наукових публікацій

у періодичних виданнях,

які включені до

наукометричних баз, рекомендованих МОН,

зокрема Scopus або

Web of Science

Core Collection

1. Berezovskii V., Cherevko Ye., Nenka R., Leshchenko S. Almost geodesic mappings of the second type of spaces
with affine connection onto two-symmetric spaces //
Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019. Bratislava: Spektrum STU, 2019. P. 41-49.

3

Наявність виданого
підручника чи навчального посібника
або монографії

Вища математика. Ч. 1: навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С. А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець
– Умань :ВПЦ «Візаві», 2018. – 164 с.

13

Наявність виданих
навчально-методичних посібників/посібників
для самостійної роботи

студентів та дистанційного навчання,
конспектів лекцій/практикумів

/методичних вказівок/рекомендацій
загальною кількістю три найменування

1. Вища математика. Ч. 2: навч. посіб. для студентів інженерно-технологічного факультету //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець.
– Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 196 с.

2. Вища математика І: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.В. Лещенко, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 168 с.

3. Практикум з вищої математики: навч. посіб. для студентів природничих спеціальностей //
Укладачі: В.Є. Березовський, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 161 с.

14

...керівництво постійно
діючим студентським
науковим
гуртком/проблемною групою...

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.

15

наявність науково-популярних
та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики
загальною кількістю
не менше п’яти публікацій

1. Лещенко С.В. Ефективне використання групової навчальної діяльності з математики студентів ВНЗ аграрного профілю//
Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток», Чернівці, 15-16 грудня 2015 р. - Т.4. – Київ:
Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015.-  с. 25-27.

2.  Лещенко С.В. Дещо про організацію роботи в парах на практичних заняттях з вищої математики //
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції  «Актуальні питання сучасної аграрної науки»,
17 листопада 2016 р. /відп. Ред. Непочатенко О.О.

– Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – с. 336 – 337.  

3. Березовський В.Є, Лещенко С.В., Бленда Я.Ю.  Нестандартний аналіз //
Матеріали Всеукраїнської наукової конференці їмолодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження
видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10–11 травня 2017 р.

/відп. Ред. Непочатенко О.О. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – с. 250 – 252.

5. Медведєва М.О. Методичні підходи до організаці групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО
технологічних спеціальностей і звикористанням ІКТ / М.О. Медведєва, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька //
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. Наукових праць Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – Випуск 58. – с. 137 - 145.

5. Лещенко С.В. Математична підготовка студентів ЗВО аграрного профілю: методичні підходи.
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників
«Підсумки наукової роботи за 2018 – 2019рр.», приурочені 175 – річчю Уманського НУС14-15 травня 2019 р.– Умань
/ Редкол. Непочатенко О. О. (відп. ред.) та ін. Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2019 р. – С.324-326.

17

Досвід практичної роботи
за спеціальністю
не менше п’яти років

Досвід практичної роботи за спеціальністю 31 рік.

6.

Прізвище, ім’я по батькові НПП

Ненька Руслана Володимирівна

Посада

Викладач кафедри математики і фізики

Освіта

Черкаський державний педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією

Спеціальність: фізика і математика

Кваліфікація:  учитель фізики і математики, диплом ПВ № 636316 від 29 червня 1988 року.

Науковий ступінь

 

 

 

Аспірантура:

 

Тема дисертаційного дослідження

Науково-методичні засади використання інноваційних технологій при викладанні фізико-математичних дисциплін в аграрних вищих закладах освіти

Вчене звання

 

 

Останнє підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/000430-18 від 17 червня 2016 р.

Нагороди, звання

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2005 р.

Стаж роботи

Загальний – 31 роки

 

Науково-педагогічний – 31 років

Дисципліни, що викладає

«Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Вища математика з основами математичної статистики»

Види і результати професійної діяльності викладача Неньки Руслани Володимирівни

1

Наявність за останні

п’ять років

наукових публікацій

у періодичних виданнях,

які включені до

наукометричних баз, рекомендованих МОН,

зокрема Scopus або

Web of Science

Core Collection

1. Berezovskii V., Cherevko Ye., Nenka R., Leshchenko S. Almost geodesic mappings of the second type of spaces
with affine connection onto two-symmetric spaces //
Proceedings, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019. Bratislava: Spektrum STU, 2019. P. 41-49.

3

Наявність виданого
підручника чи навчального посібника
або монографії

Вища математика. Ч. 1: навчальний посібник для студентів інженерно-технологічного факультету //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С. А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець
– Умань :ВПЦ «Візаві», 2018. – 164 с.

13

Наявність виданих
навчально-методичних посібників/посібників
для самостійної роботи

студентів та дистанційного навчання,
конспектів лекцій/практикумів

/методичних вказівок/рекомендацій
загальною кількістю три найменування

1. Вища математика. Ч. 2: навч. посіб. для студентів інженерно-технологічного факультету //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.А. Закорчевна, С.В. Лещенко, І.І. Побережець.
– Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 196 с.

2. Вища математика І: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки //
Укладачі: В.Є. Березовський, Р.В. Ненька, С.В. Лещенко, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. – 168 с.

3. Практикум з вищої математики: навч. посіб. для студентів природничих спеціальностей //
Укладачі: В.Є. Березовський, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька, І.І. Побережець. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. – 161 с.

14

...керівництво постійно
діючим студентським
науковим
гуртком/проблемною групою...

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком.

15

наявність науково-популярних
та/або консультаційних (дорадчих) та/або
дискусійних публікацій з наукової або
професійної тематики
загальною кількістю
не менше п’яти публікацій

1.Ненька Р.В. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення елементів математичної статистики.
  Математика в сучасному технічному університеті: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 24-25 груд. 2015 р.).
–– Київ : НТУУ «КПІ», 2016. –– с. 191- 192.

2. Березовський В.Є., Лещенко С.В., Ненька Р.В. Про площу плоскої фігури та число π.
Шістнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 14-15 травня, 2015 р., Київ:
Матеріали конф. Т. 3. Теорія ймовірностей і математична статистика. Історія та методика математики.
– К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 114.

3. Ненька Р.В. Диференціальні рівняння як математичні моделі реальних процесів //
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки», 15 листопада 2017 р.
/відп. Ред.. Непочатенко О.О. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – с. 336-337.

4. Ковальов Л.Є. Р.В. Ненька. Використання дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів
при вивченні вищої математики в аграрних ВНЗ/ Л.Є. Ковальов, Р.В. Ненька // Наукові записки – Випуск 169 –
Серія: Педагогічні науки.
– Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 72-77.

5. Ковальов Л.Є., Ненька Р.В. Використання критерію Манна-Уітні для доведення достовірності результатів
педагогічного експеременту //
Сучасний рух науки: тези доп. III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції,
1-2 жовтня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 281-284.

17

Досвід практичної роботи
за спеціальністю
не менше п’яти років

Досвід практичної роботи за спеціальністю 31 рік.