+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 02 серпня 2023

Історія розвитку кафедри

Викладання математики і фізики в Уманському училищі садівництва і землеробства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). З початку ХІХ ст. в Росії стала створюватися система професійних сільськогосподарських шкіл та нижчих училищ., з 30-х – середніх училищ та вищих сільськогосподарських навчальних закладів.

Уманське училище було типовим у системі середньої сільськогосподарської освіти, а те, що у роки функціонування Головного училища його щорічно закінчувало 5-8 осіб, пояснює, чому тут за майже 15 років існування не було створено кафедри математики і фізики. Разом з цим, аналіз навчальних планів дає всі підстави стверджувати, що в цих закладах значна увага надавалася якісній підготовці з математики, фізики, інших природничих дисциплін.

У Головному учили­щі садівництва (термін навчання 4 роки) викладання фізики і математики вели професори О.Д. Нордман, Г.К. Брунь, Г.К. Романовський, в училищі землеробства і садівництва – кваліфіковані викладачі –методисти: В.О. Поггенполь, який у 1885 році для практичного навчання створив при училищі метеостанцію (з 1921 року знаходиться в системі гідрометслужби країни), В.М. Львов, Л.О. Золотарьов, А.П. Шипович, Я.І. Мар'яненко та ін.

Створення та діяльність кафедри математики і фізики у довоєнні та післявоєнні роки ХХ століття. Надання з початку 20-х років ХХ ст. Уманському навчальному закладу статусу вищої сільськогосподарської школи, розширення переліку спеціальностей підготовки, нарощування прийому та випуску і, відповідно, збільшення штату професорсько-викладацького складу стали об’єктивними передумовами створення у його структурі важливих підрозділів – кафедр.

Кафедру фізики, вищої математики і сільськогосподарської метеорології в Уманському сільськогосподарському політехнікумі було засновано в 1926 році. Першим завідувачем кафедри був старший викладач фізики Микола Іванович Чижов, який впродовж багатьох років до цього працював в училищі садівництва і землеробства, своєю відданістю справі навчання і виховання садівників (так називали учнів училища) він заслужив повагу колег і любов вихованців.

     

 М.І. Чижов, В.В. Нужний, М.С. Нічик, І.Я. Романовський

У 1933 році кафедру очолив старший викладач математики В.В. Нужний, що був послідовником М.І. Чижова у поєднанні фізико-математичних і біологічних дисциплін, В.В. Нужний на основі математичних досліджень розробив методику вивчення листкової поверхні у сільськогосподарських рослин, яка й понині широко застосовується. Разом з доцентом О.Н. Панковим ним була розроблена методика обчислення стоків талих і дощових вод та вбирання грунтом вологи опадів.

У повоєнні роки кафедру очолив учасник Великої Вітчизняної війни М.С. Нічик. Під його керівництвом викладачі кафедри Г.П. Бородачук, І.Ф. Висоцький, А.Й. Кравченко, В.Ф. Міхно, Л.Ф. Островський, Е.П. Клодніцький, старший лаборант О.І. Інспекторова, навчальний майстер М.Г. Зінець доклали титанічних зусиль для відновлення матеріальної бази, зруйнованої фашистами, створення належних умов для проведення навчальної, методичної та наукової роботи. Особлива увага приділялась організації індивідуальної роботи із студентами, значна частина яких пройшла важкі фронтові дороги і, незважаючи на розруху, голод і холод, жадібно тягнулась до опанування знань. Було відновлено дослідження з питань прискореного варіння і кристалізації цукру. На основі результатів цього дослідження М.С. Нічик захистив дисертацію на здобуття наукового степеня кандидата фізико-математичних наук. Цей метод було впроваджено на багатьох цукрових заводах. Старший викладач І.Ф. Виcоцький досліджував вплив мікроелементів на врожай сільськогосподарських культур; старший викладач В.Ф.МІхно розробляв методику спектрографічного аналізу ґрунту на вміст у ньому мікроелементів; асистент Г.П. Бородачук вивчав вплив ультразвуку на проростання насіння польових, овочевих і плодових культур.

У 70-80 роки кафедру очолювали старший викладач Г.П. Боро­дачук, кандидат фізико-математичних наук І.Я. Романовський, старший викладач Е.П. Клодніцький. У ці роки актуальності набула проблема модернізації навчального процесу за раху­нок обчислювальної техніки, автоматизації тощо. Ентузіастом цієї справи був доцент І.Я. Романовський.Кафедра 1970-х роках

Кафедра у 1970-х роках

Під керівництвом І.Я. Романовського колектив кафедри багато праці доклав для обладнання навчальних приміщень в зв’язку з переходом в новозбудований корпус №4. Викладачі кафедри Е.П. Клодніцький, А.Й. Кравченко, В.Ф. Міхно, Т.П. Власюк, С.М. Поляков, П.Ю. Харук, І.А. Мачуський, І.І. Побережець, майстер М.Г. Зінець провели величезний обсяг опоряджувальних та монтажних робіт. Було створено науково-дослідну лабораторію для дослідження властивостей органічних напівпровідників, створено клас програмованого навчання, обладнано дистанційним керуванням майданчик агрометеостанції. Викладач Побережець І.І. на базі створеної науково-дослідної лабораторії виконав дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук.

У 1979 році кафедру очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент В.Г. Фак. Викладачі В.Ф. Міхно, Е.П. Клодніцький, П.Ю. Харук, Т.П. Власюк, Гриценко М.М., С.М. Поляков видали типографським методом першу серію методичних посібників для виконання лабораторних робіт та практичних занять.

Кафедри математики і фізики у роки реформування вищої освіти після проголошення незалежності України. Коли у 70-ті роки ХХ ст. розгорнув роботу економічний факультет, кафедра була включена до складу факультету економіки і підприємництва, з 2012 року вона є структурним підрозділом інженерно-технологічного факультету. У ці роки кафедра лишилася висококваліфікованих викладачів П.Ю. Харука та І.А. Мачуського, перейшли на пенсію Т.П. Власюк та В.Г. Фак.

В.Г. Фак   В.Є. Березовський

У 1999 році завідувачем кафедри було обрано доцента, кандидата фізико-математичних наук В.Є. Березовського (у 2019 р. присвоєно вчене звання професора). Кафедру поповнили учителі шкіл С.А. Закорчевна, Т.І. Труш, С.В. Лещенко, Р.В. Ненька, випускник педуніверситету І.І. Побережець, заслужений працівник народної освіти України, кандидат педагогічних наук М.Н. Миколайчук, доцент, кандидат фізико-математичних наук Л.Є. Ковальов. Викладач Побережець І.І. (молодший) у 2012 році захистив дисертацію і здобув наукову ступінь кандидата технічних наук. У зв’язку із значним зменшенням кількості вступників, скороченням годин на аудиторні заняття з кафедр звільнилися викладачі С.А. Закорчевна та Т.І. Труш, лаборант Ю.В. Дюдюков, які відзначалися активністю у науково-методичній роботі, користувалися авторитетом у студентів та колег. У 2015 році перейшов на пенсію М.Н. Миколайчук, який залишив на кафедрі величезний об’єм навчально-методичних матеріалів.

Кафедра у 2008 році

У 2023/2024 навчальному році навчальний процес та науково-дослідну роботу на кафедрі забезпечують: доцент, кандидат фізико-математичних наук Ковальов Л.Є., доцент, кандидат технічних наук Побережець І.І., старший викладач Лещенко С.В., старший лаборант Г.П. Довбуш.

Останні новини

Всі новини