+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 02 жовтня 2016

Навчальні дисципліни

Вища математика

Спеціальності:

201 – Агрономія

202  Захист і карантин рослин

203 – Садівництво та виноградарство

101 Екологія

183 Технологія захисту навколишнього середовища

205 Лісове господарство

206 – Садово-паркове господарство

193  Геодезія, картографія та землевпорядкування

208 Агроінженерія

181 Харчові технології

051 Економіка

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Вища та прикладна математика

Спеціальності:

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

Теорія ймовірностей і математична статистика

Спеціальності:

051 Економіка

075 Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

208 Агроінженерія

Математичне моделювання

Спеціальності:

208 Агроінженерія

Математична обробка геодезичних вимірів

Спеціальності:

193  Геодезія, картографія та землевпорядкування

Фізика

Спеціальності:

101 Екологія

183 Технологія захисту навколишнього середовища

205 Лісове господарство

206 – Садово-паркове господарство

193  Геодезія, картографія та землевпорядкування

208 Агроінженерія

181 Харчові технології

Фізика з основами біофізики

Спеціальності:

201 – Агрономія

203 – Садівництво та виноградарство

Біофізика

Спеціальності:

202  Захист і карантин рослин

Останні новини

Всі новини