+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 12 листопада 2017

Наукові гуртки

На кафедрі функціонує два студентськіх наукових гурткі: студентський науковий гурток з вищої математики (керівники Ненька Р.В., Лещенко С.В.) та студентський науковий гурток з фізики (керівник Ковальов Л.Є.).

Студентські наукові гуртки з вищої математики та фізики - одна з форм наукової діяльності студентів УНУС, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної роботи студентів.

Основними цілями роботи наукових гуртків з вищої математики та фізики є:

- сприяння в підвищенні рівня фізико-математичної підготовки  студентів;

- формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

- розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основні завдання наукових гуртків з вищої математики та фізики:

- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, наукових семінарів та предметних олімпіад;

- формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам розв’язування прикладних задач сільськогосподарської тематики;

- допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

- сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;

- підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів.

Засідання студентських наукових гуртків проводяться один раз на місяць.

На засіданнях гуртків розглядаються прикладні задачі сільськогосподарської тематики та  задачі Всеукраїнських студентських Олімпіад з математики і фізики минулих років; питання навчання студентів основам методики ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової праці членів гуртка (наукові статті, реферати й т.п.).

Останні новини

Всі новини