+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 24 березеня 2017

Наукові напрямки

Програма 0101U004499 "Розвиток і удосконалення освіти та підвищення якості навчання в аграрному вищому навчальному закладі"

Дифеоморфізми ріманових та афіннозв’язних просторів (Тема затверджена вченою радою інженерно-технологічного факультету, протокол №4 від 5.02.2015 р.)

К. ф.-м. н., доцент Березовський В.Є. "Дифеоморфізми ріманових та афіннозв’язних просторів" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.).

Теоретико-методичні засади викладання природничо-математичних дисциплін (Тема затверджена вченою радою інженерно-технологічного факультету, протокол №4 від 5.02.2015 р.)

К. ф.-м. н., доцент Ковальов Л.Є. "Застосування сучасних методів та інформаційних технологій аналізу, моделювання і прогнозування процесів різної природи" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №6 від 22.12.2016 р.).

Викладач Лещенко С.В. "Методичні підходи до організації індивідуального і групового навчання математики студентів вищих аграрних навчальних закладів" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №6 від 4.12.2015 р.).

Викладач Ненька Р.В. "Педагогічні основи міжпредметних зв’язків викладання фізики і математики в аграрних вищих навчальних закладах" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.).

Програма 0101U004498 "Розробка сучасних конкурентоспроможних технологій виробництва харчових продуктів рослинного походження"

Дослідження фізичних властивостей неорганічних і органічних напівпровідників, молекулярних і рідких кристалів та застосування фізичних методів дослідження якості харчових продуктів (Тема затверджена вченою радою інженерно-технологічного факультету, протокол №4 від 5.02.2015 р.)

К. ф.-м. н., доцент Побережець І.І. "Дослідження фізичних властивостей органічних напівпровідників, молекулярних кристалів і рідких кристалів та застосування фізичних методів дослідження якості харчових продуктів" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.).

К. т. н., ст. викладач Побережець І.І. "Дослідження фізичних властивостей органічних напівпровідників, молекулярних і рідких кристалів та застосування фізичних методів дослідження якості харчових продуктів" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.).

К. ф.-м. н., доцент Ковальов Л.Є. "Дослідження фізичних властивостей монокристалів високоомного селеніду цинку" (Затверджено на засіданні кафедри математики і фізики, протокол №5 від 4.12.2015 р.).

Наукові матеріали кафедри

Останні новини

Всі новини