+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 17 березеня 2019

Вітаємо із званням професора!

Вітаємо Березовського Володимира Євгенійовича з присвоєнням вченого звання професора!

Березовський В.Є. очолює кафедру   математики і фізики з 1999 року. Високий рівень його професійної підготовки, володіння дидактичними та методичними прийомами навчання у вищій школі забезпечує ефективне вивчення студентами факультетів економіки і підприємництва та менеджменту  курсів вищої математики, вищої та прикладної математики і поєднання знань базових дисциплін із  завданнями фахової  підготовки.

Березовський Володимир Євгенійович в 1984 р.  закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю "Математика" та здобув кваліфікацію "Математик. Викладач", а в 1987 році - аспірантуру на кафедрі геометрії і топології цього ж університету.

Кандидат фізико-математичних наук з січня 1992 року. Дисертацію захищено 9 грудня 1991 року у спеціалізованій вченій раді Московського педагогічного державного університету. Диплом кандидата наук після нострифікації в Чеській Республіці визнано як докторський за програмою P1102 Математика, напрям: алгебра і геометрія.

Вчене звання доцента кафедри фізики і математики рішенням вченої ради Уманського сільськогосподарського інституту присвоєно 31 травня 1995 року, протокол №9. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах  –  32 роки, у тому числі в Уманському національному університеті садівництва – 25 років.

Співавтор 1 навчального посібника з грифом МОН України, співавтор 1 навчального посібника з грифом Уманського національного університету садівництва, співавтор трьох типових програм з вищої математики.

Проводить наукові дослідження за темою: "Дифеоморфізми ріманових та афіннозв'язних просторів". За результатами наукових досліджень опубліковано 121 наукову працю, з яких 34 – у виданнях, які включені до  наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Є співавтором монографії "Differential geometry of special mappings", виданої Університетом Палацького в Оломоуці (Чеська республіка) англійською мовою та включеної до наукометричної бази Web of Science.

Основні рівняння геодезичних відображень просторів афінного зв'язку на ріманові простори та просторів афінного зв'язку на еквіафінні простори мають назву рівнянь Мікеша-Березовського.

Наукові дослідження Березовського В.Є. виконуються в рамках  трьох міжнародних грантів та проектів.

Професор Березовський В.Є. читає лекції для студентів та докторантів Університету Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка), проводить наукові дослідження на кафедрі алгебри і геометрії вказаного університету протягом 24 років.

Індекс Гірша в Google Академія – 12, в наукометричній базі  Scopus – 5, в наукометричній базі   Web of Science – 3.

Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти та науки  України III ступеня.

Підготував двох докторів філософії та одного кандидата наук.

Має 210 публікацій, з них 121 наукового та 89 навчально-методичного характеру.

Брав участь у роботі 49 міжнародних конгресів, конференцій, семінарів за профілем кафедри математики і фізики, у тому числі міжнародній конференції APLIMAT 2019 (Словацький технічний університет в Братіславі, Словакія, 5-7 лютого, 2019).