+38 (04744) 3-23-47
Меню
Остання редакція: 24 листопада 2017

І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з математики і фізики

В олімпіаді з математики брали участь 20 студентів факультетів економіки і підприємництва (2), менеджменту (7), інженерно-технологічного (11).

Отже, найактивнішими виявилися студенти інженерно-технологічного факультету.

Учасникам олімпіади були запропоновані 6 завдань різного рівня складності, які вимагають як знань теоретичного матеріалу, так і навичок логічного мислення. Найцікавішою для студентів виявилась логічна задача. Найскладнішим було завдання на знаходження границі функції. Майже всі учасники справились із завданням лінійної алгебри.

Проаналізувавши результати, можна зробити висновок, що студенти, які брали участь в олімпіаді, мають непогані знання з шкільного курсу математики та з курсу "Вищої математики",  і вміють їх застосовувати при розв’язуванні задач.

Переможцями І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з математики у 2017/2018 н.р. стали:

І Лялько Аніта Володимирівна,  11 – гр група;

ІІ – Паламарчук Альона Юріївна, 11 – м група;

ІІІ Чістов Віталій Вікторович,        11 – ім група,

                Земляков Роман Юрійович,       11 – м група,

                Тимощенко Максим Павлович, 11 – м група

В олімпіаді з фізики взяли участь 8 студентів інженерно-технологічного факультету і факультету лісового та садово-паркового господарства.

Учасникам було запропоновано сім олімпіадних по формі задач з усіх розділів фізики: 3 якісних і 3 розрахункових (з них 2 за змістом мали професійну спрямованість).

За якісно виконані всі завдання кожний учасник міг набрати максимум 50 балів.

Всі учасники олімпіади в основному якісно виконали завдання з дидактичних модулів механіка, молекулярна фізика, електрика.

Результати олімпіади засвідчують, що всі її учасники на достатньому рівні оволоділи навичками використовувати набуті теоретичні знання для розв’язування розрахункових та якісних задач в межах навчальної програми, що засвідчується  набраними балами – від 21 до 34 із 50 можливих.

 Переможцями І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики у 2017/2018 н. р. стали:

І – Бугера Олена Володимирівна, група 11- т;

ІІ – Левендюк Євген Володимирович , група 11-лг;

ІІІ – Мельник Маргарита Валеріївна,  група 11- зм.